Happy @ Hong Kong

Het is vandaag 1 maart 2013. Op 1 maart 2012 begon ik mijn leven als PhD student aan de Macquarie University, Sydney. Ik zat toen om 11u ‘s morgens op een stoel bij de Higher Research Department formulieren in te vullen – nog half in slaap door de jetlag, en niet wetend waar daarrna naartoe te…

In ‘Het Veld’

Als antropoloog zoek je altijd naar Een Interessant Veld, een plaats waar je besluit een interessant onderzoek uit te gaan voeren. Het is meestal een Veld waar nog weinig onderzoek in is gedaan, een Veld dat interessante ontwikkelingen doorgaat, een Veld dat bij kan dragen aan bestaande antropologische theorieën. Een aantal maanden geleden heb ik…

An arrival story

In de jaren ’30 merkte de beroemde antropoloog Evans-Pritchard op dat tijdens het doen van veldwerk niet alleen het veld, maar ook de veldwerker belangrijk zijn. Hij begreep dat voor een etnografie niet alleen de verzamelde data, maar ook de verzamelaar van deze data in hoge mate invloed uitoefenen op het uiteindelijke product. Hij schreef…